“Avrora” şirkətinə məxsus Makaron və Spagetti fabriki

“Avrora” şirkətinə məxsus Makaron və Spagetti fabriki

Gördüyümüz işlər: 
a) Qızğın su qazanxanası ( 2900 kVt (2 500 000 kkal/saat)) 
b) Buxar qazanxanası ( 3000 kg/saat ) 
c) 1 ədəd nasosxana 
d) Soyutma sistemi (Çiller) ( 428 kVt ) 
e) Vacuum Pump sisteminin montajı (1250 m³/saat) 
f) Hava kompressoru sisteminin montajı (7200 m³/saat; 7,5 Bar) 
g) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
h) Çöl kanalizasiya xətlərinin işlənilməsi (L = 720 m ) 
i) İstehsalat sistemi üçün təchizat xətlərinin çəkilməsi 
j) Kondisionerləşdirmə (VRV Sistemi) ( Divar və kanal tipli daxili bloklarla) 
k) Suyun filtrasiyası 
l) Avtomatik suvarma sistemi 
m) Yanğınsöndürmə ( hidrant, şkaf və sprinkler )