“NB Alçı ” Gips zavodu

“NB Alçı ” Gips zavodu

Gördüyümüz işlər:
a) Mərkəzi qazanxana ( 100 kVt (86 000 kkal/saat))
b) 1 ədəd nasosxana
c) Zavodun toz sorma havalandırma sisteminin çəkilməsi
d) İri həcmli tozsorma filtrlərinin montajı (1 ədəd)
e) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya
f) Yerdən isitmə
g) İstehsalat sistemi üçün təchizat xətlərinin çəkilməsi
h) Radiator sisteminin işlənilməsi
i) Kondisionerləşdirmə (VRV Sistemi) ( Divar tipli daxili bloklarla)
j) Suyun filtrasiyası
k) Yanğınsöndürmə ( hidrant, şkaf və sprinkler )