“NB Seramik ” Süni mərmər və qranit zavodu

“NB Seramik ” Süni mərmər və qranit zavodu

Gördüyümüz işlər:
a) Mərkəzi qazanxana ( 1163 kVt (1 000 000 kkal/saat))
b) 2 ədəd nasosxana
c) Ofislərin, yeməkxananın və personal mətbəxin havalandırması
d) Zavodun toz sorma havalandırma sisteminin çəkilməsi
e) İri həcmli tozsorma filtrlərinin montajı (5 ədəd)
f) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya
g) Çöl kanalizasiya xətlərinin işlənilməsi (L = 190 m )
h) Yerdən isitmə
i) İstehsalat sistemi üçün təchizat xətlərinin çəkilməsi
j) Radiator sisteminin işlənilməsi
k) Kondisionerləşdirmə (VRV Sistemi) ( Divar və kanal tipli daxili bloklarla)
l) Suyun filtrasiyası
m) Avtomatik suvarma sistemi
n) Yanğınsöndürmə ( hidrant, şkaf və sprinkler )