“Celt Education Center”

“Celt Education Center”

Gördüyümüz işlər: 
a) Havalandırma 
b) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
c) Yerdən isitmə 
d) Kondisionerləşdirmə