“Veteranlar Təşkilatı”nın yeni inzibati binası

“Veteranlar Təşkilatı”nın yeni inzibati binası

Gördüyümüz işlər: 
a) Havalandırma 
b) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
c) Kondisionerləşdirmə ( Kanal tipli kondisionerlərlə )