“Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi”

“Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi”

Gördüyümüz işlər: 
a) Havalandırma 
b) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
c) Radiator sisteminin işlənilməsi 
d) Kondisionerləşdirmə ( Kanal tipli kondisionerlərlə )