“Şirvan Otel”

“Şirvan Otel”

Gördüyümüz işlər: 
a) Qazanxana (yenidənqurma) ( 1163 kVt (1 000 000 kkal/saat)) 
b) Havalandırma 
c) Hovuz nəmalma qurğusu 
d) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
e) Su filtirasiya sistemi 
f) Yerdən isitmə 
g) Radiator sisteminin işlənilməsi 
h) Mərkəzi soyutma ( VRF sistemi ) 
i) Suvarma