“Sakit Göl Otel”

“Sakit Göl Otel”

Gördüyümüz işlər: 
a) Qazanxana (yenidənqurma) ( 1250 və 581 kVt ) 
b) Havalandırma 
c) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
d) Yerdən isitmə 
e) Radiator sisteminin işlənilməsi 
f) Mərkəzi soyutma ( VRF sistemi ) 
g) Su filtirasiya sistemi 
h) Su arıtma qurğusu 
i) Yanğınsöndürmə