“Şeraton Otel”

“Şeraton Otel”

Gördüyümüz işlər: 
a) Qazanxana (yenidənqurma) (1163 kVt (1 000 000 kkal/saat)) 
b) Mərkəzi havalandırma (AHU sistemi) 
c) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
d) Su filtirasiya sistemi 
e) İsitmə və soyutma ( Çiller-fankoyl sistemi ilə) 
f) Yanğınsöndürmə şkafları və sprinklerlər