“ASAN” Radio

“ASAN” Radio

Gördüyümüz işlər: 
a) İsitmə və soyutma ( Kanal tipli kondisionerlərlə ) 
b) İsti-soyuq su təchizatı və kanalizasiya 
c) Ventilyasiya