“Bakı Dövlət Universiteti”

“Bakı Dövlət Universiteti”

Gördüyümüz işlər: 
a) Havalandırma 
b) İsitmə 
c) Mərkəzi soyutma